20 października 2016

Event: Dzień Sportu - Rzut oszczepem (żeński) WYNIKPierwsze miejsce: NPC1 ((3+7)*7)*9 = 630
Drugie miejsce: NPC 2 ((6+4)*3)*10 = 300
Trzecie miejsce: NPC 4 – Klasa Bruce Dane’a ((1+7)*1)*2 =160
Czwarte miejsce: Rosie Thornston ((3+4)*4)*3 = 84 (+20 za 200 słów) = 104
Piąte miejsce: NPC 3 ((3+1)*1)*2 = 8

NPC = non-player character. Czyli postacie z innych klas, które nie są kontrolowane na blogu przez żadnego gracza. Postacie te dostały losowe punkty do statystyki.

Klasa Arutra Wronskiego
Pierwsze miejsca: 1
Drugie miejsca: 3
Trzecie miejsca: 1

Klasa Bruce Dane'a
Pierwsze miejsca: 1
Drugie miejsca: 2
Tzecie miejsca: 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz